Prywatność

Polityka prywatności i korzystania z plików cookies serwisu www.expolis.pl

1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystania:

a) danych osobowych osób korzystających ze strony www.expolis.pl (dalej: Serwis),

b) plików cookies w ramach Serwisu.

2. Właścicielem Serwisu jest Sławomir Lis, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lis i Spółka Nieruchomości Kancelaria prawna Sławomir Lis, ul. R. Kaczorowskiego 18, 61-695 Poznań, dane kontaktowe: expolis@expolis.pl, tel. +48 61 222 66 55 (dalej: Przedsiębiorca).

3. Przedsiębiorca jest administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu (dalej: Użytkownicy), tj. decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych Użytkowników, w zakresie danych podanych w formularzu kontaktowym tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

4. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są przez Przedsiębiorcę w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z formularza kontaktowego w celu uzyskania od Przedsiębiorcy określonych informacji o możliwość rezerwacji pobytu w Expolis Residence Rooms & Apartments położnym w Poznaniu przy ul. Antoniego Małeckiego 25.

5. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe, wskazane w pkt 3, Przedsiębiorca przetwarza w celu przekazania Użytkownikowi żądanych przez niego informacji – (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda Użytkownika).

7. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi informacji o możliwości rezerwacji pobytu, a po jej udzieleniu – przez okres 10 lat.

8. W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorcę danych osobowych Użytkowników, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Przedsiębiorcy: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

10. W przypadku uznania przez Użytkownika, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim następuje w związku z przekazaniem Użytkownikowi żądanych przez niego informacji jest niezbędne do wykonania tych czynności. Niepodanie danych uniemożliwi Przedsiębiorcy przekazanie Użytkownikowi żądanych przez niego informacji.

12. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem i chronione są przed dostępem osób nieuprawnionych.

13. Przedsiębiorca stosuje wymagane przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne w celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników gromadzonych w Serwisie przez nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby uprawnione, w szczególności dane te są chronione za pomocą szyfrowania z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

14. Serwis nie zbiera automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies.

15. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

16. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Przedsiębiorca.

17. W ramach Serwisu pliki cookies wykorzystywane są do:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

18. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

19. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

20. Wbudowane w strony Serwisu wtyczki portali społecznościowych przesyłają do tych serwisów określone informacje, zgodnie z zasadami wskazanymi w politykach prywatności poszczególnych portali (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn).

21. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.